Szófia Alapítványok --> Szófia a történelemben és az irodalomban

Szófia a történelemben és az irodalomban

Amikor a világ született, akkor születtem én.
Mielőtt létrejöttek az évszázadok, én megszülettem az Isten kezéből...
Az Isten belecsepegtetett engem a kezdeti sokszorozódásba a sűrűsödés és a koncentráció erejeként.
Bennem látható a lények oldala, mellyel eggyé csatlakoznak,
bennem található az illat, mely összegyűjti és vezeti őket,
szabadon és szenvedélyesen, útjukon az egység felé.
Rajtam keresztül, minden dolognak meg van a mozgása és úgy van megalkotva, hogy egyként működjön.
Én vagyok a szépség, mely keresztülfut a világon, hogy segítőtárssá tegye azt rendezett csoportokban;
fenn tartott ideál legyen a világ előtt, hogy felemelje azt.
Én vagyok az Örök Feminin.
Én voltam a kötés, ami egybetartotta az univerzum alapjait...
Kiterjesztem lényemet a világ lelkébe...
Én vagyok az univerzális létezés magnetikus ereje és mosolyának szüntelen morajlása.
Kinyitom az ajtót a teremtés teljes szívének: Én, a Föld Kapuja, a Kezdet/Beavatás...
Bennem a lélek munkálkodik a test szublimálására – Kegyelem a lélek isteniesítésére.
Azoknak, akik engem folytonosan birtokolni akarnak, változniuk kell, ahogyan én változom...
Az Isten az, aki Téged bennem vár!...
Ha az Isten képes lenne megmutatkozni önmagából,
először az óhaj útját kellene lefektetnie lábai elé,
szét kellene szórnia maga előtt a szépség édes ízét.
Ezért idézte elő, hogy keljek fel,
egy fényes köd a végtelen mélységen/időn túl - a föld és ő maga között –
hogy, énbennem, ő közöttetek tudjon lakozni...
Az Isten és a föld között feküdve, mint a kölcsönös vonzás zónája,
Összehúzom őket, mindkettőt, egy szenvedélyes egységbe.

...Én vagyok az Örök Feminitás.

- Teilhard de Chardin

Egyre növekvő érdeklődés mutatkozik meg a kortárs kultúrában az Örök Feminitás misztériumával kapcsolatosan. Az ősi időkben az Isteni Feminitást úgy ismerték és tisztelték, mint a Nagy Anyát, Íziszt, Demetert, Kwan-Yint, és Tarát. A keresztény és a zsidó hagyományban Szófiaként ismerik őt (a görög Szófia szóból, ami „bölcsességet” jelent). A késői orosz költő és szerző, Daniel Andreev úgy utalt rá, mint a Világ Rózsájára, akinek a hatása „életet ad a világszintű békemozgalmaknak, a vérontás ellenességnek, kiábrándít a változást kikényszerítő módszerekből, növeli a nők szerepét a közösségi ügyekben, örökké növekvő részvétet és törődést eredményez a gyerekek felé, és égető éhséget hoz a szépségre és a szeretetre.”

Ki Szófia és miért támadt fel ez a megújult érdeklődés az Isteni Feminin irányában? Honnan ered Szófia? Hogyan tudják az egyes emberek és a csoportok megismerni és megtapasztalni őt? Van-e Szófiának vezető szerepe, melyet a világ jövőjében játszik? Ezekre a kérdésekre található egy megközelítés Robert Powell könyveiben: The Sophia Teachings, The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine, és Divine Sophia, Holy Wisdom, melyet a Sophia Foundation alapítására írt.
Ezek a Szófiával kapcsolatos kérdések szintén központi fontosságúak a különböző workshopokban, konferenciákon és meditációs lelkigyakorlatokon.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány