Szófia Alapítványok --> Szófia a különböző szellemi hagyományokban

Szófia a különböző szellemi hagyományokban

Szófiára rendszerint a zsidó-keresztény tradíció kontextusában tekintünk - lásd például Thomas Schipflinger könyvét, a Sophia Maria-t. Thomas Schipflinger végigveszi a Szófia tradíciót Salamontól a huszadik századi orosz szofiológusokig. Azonban mivel az Isteni Bölcsesség minden igaz szellemi tudást megalapoz, Szófiát az emberiség majdnem minden nagy vallásában és szellemi hagyományában megtaláljuk.

Például a hinduizmusban egyértelműen ismerik az Isteni Anyát, akinek a külső aspektusa Anyatermészetként vagy Anyaföldként testesül meg:
"Az Univerzális Anya kidolgoz mindent a Legfelsőbből [Supreme Being=Isten], amit csak az ő transzcendens tudata közvetít; és belép azokba a világokba, amelyeket készített; az ő jelenléte tölti meg és segíti azokat az isteni szellemmel és az isteni mindent-fenntartó erővel és gyönyörűséggel, melyek nélkül nem tudnának létezni. Amit mi Természetnek vagy Prakritinak hívunk, az csak az ő legkülsőbb végrehajtó aspektusa." (Sri Aurobindo, The Mother, 21.old.)

Sri Aurobingo az Isteni Szófiáról (Maheshwari, Bölcsesség) is ír az Anyával kapcsolatban:
"Maheshwari a tágasságban ül a gondolkodó elme és akarat fölött, és szublimálja és felnagyítja azokat bölcsességbe és nagyságba vagy áradásba, nagyszerűséggel, ragyogással rajtuk túlra. Mert ő az a nagyságos és bölcs valaki, aki megnyit bennünket a legfelsőbb örökkévalóságnak és a kozmikus határtalanságnak, a legfelsőbb Fény nagyszerűségének, a csodás tudás kincsesházának, az Anya örök ereje mérhetetlen mozgásának. Csendes, békés ő, és csodálatos, nagyszerű és nyugodt örökké. Semmi sem tudja elmozdítani őt, mert minden bölcsesség őbenne van."

Sri Aurobindo-t (1872-1950) a hinduizmus modern képviselőjeként idézzük itt. Természetesen sok más ember is van, aki a hindu szellemi áramlathoz tartozik, és akiket idézhetnénk, beleértve Ramakrishnát (1834-1886), aki az Isteni Feminitás azon aspektusának szentelte magát, melyet a hinduizmusban Kaliként említenek, Shiva hitveseként. Kali Shivának a női párja (Shakti).

Hasonlóan, Radha Krishna Shaktija, a hindu vallás központi alakja. „Ő az Erő, mely átvezet a változás világának (szamszára) óceánján. Ő a Szent Bölcsessége mindennek, ami létezik.” (Brahma Vavarta Purana, 21)

A buddhizmusban a Prajna felel meg a hindu Shaktinak. Vagyis a „Himnusz Prajna Paramitának” egy Tökéletes Bölcsességnek (Szófiának) szentelt himnusz, aki a buddhizmusban Tara istenőként testesül meg, akinek számtalan reprezentációját az ő különböző formáiban találhatjuk. A fentebb említett himnuszban úgy utalnak rá, mint „Minden lény Nagy Anyjára” (Rahulabhadra Prajnaparamitastotra). A Bölcsesség Istennőjének másik buddhista neve Sarasvati (Lankavatara Sutra).

A kínai taoizmus a Tao-ra mint „Minden Lény Anyjára” utal (Tao Te King, 1). Miközben Lao Ce, a Tao Te King szerzője, többszöri ismétlésben úgy utal a Tao-ra, mint „Világanyára”, a Jang-Jin (férfi-női) polaritásról úgy beszél, mint amit tartalmaz a Tao.

Az Isteni Feminitást meg lehet találni más vallásokban és szellemi hagyományokban is, a hinduizmuson, buddhizmuson és taoizmuson kívül. Remélhetőleg ez a rövid leírás Szófiáról segíteni fog a tájékozódásban arról a háttérről, amely alapján az Isteni Feminitásról beszélő különböző tradíciók mélyebben megérthetők. Ez elvezethet Szófiának mint az emberiség anyjának egy mélyebb megértéséhez, Szófiához, aki képes békét teremteni a különböző vallások, felekezetek és szellemi tradíciók között, és akinek az új revelációja egyre növekvően fogja gyümölcsözővé tenni az összes kultúrát, ahogyan belépünk a Vízöntő korába (i.sz. 2375-4535), és ahogy megközelítjük az annak megfelelő orosz/szláv kultúrát (i.sz. 3574-5734), mely a Világ Rózsájaként ismert.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány