Szófia Alapítványok --> Szófia Alapítványok

Szófia Alapítványok

Sophia Foundation of North America
www.sophiafoundation.org

Sophia Australia (Sophia Community in Australia)
www.sophia-australia.com

Sophia Foundation of Italy
www.estrelladeoriente.it E-mail: estrel@tin.it

Magyarországi Szófia Alapítvány
www.szofia-magyarorszag.hu
www.sophia-hungary.org

A Szófia Alapítvány (Sophia Foundations) alapítói

Az első Szófia Alapítványt 1994-ben hozta létre Robert Powell és Karen Rivers Észak-Amerikában. Az elmúlt években egyre több alapítvány alakult a különböző országokban, és egyre több ember mutat érdeklődést az alapítványok által szervezett programok iránt.
A Magyarországi Szófia Alapítvány 2012. júliusában jött létre. Az alapítvány nyitott típusú, azaz mindenki szabad elhatározásából, bármikor csatlakozhat hozzá.

Robert Powell 1947-ben született Angliában, Readingben, és matematikát tanult a Sussexi Egyetemen, ahol Master’s degree-vel vézgett. Ugyanakkor a csillagászatot is tanulmányozni kezdte, és ez elvezette az asztrológia gyökereinek felfedezéséhez, ahhoz az ősi tudományhoz, mely a csillagok és az emberek kapcsolatával foglalkozott.
Az 1970-es évek elején, miközben ezeket a területeket tanulmányozta a British Múzeum könyvtárában, Londonban, Robert felfedezte a Rudolf Steiner Könyvesboltot és Könyvtárat a Museum utcában. Attól a pillanattól kezdve Steiner antropozófiája vagy szellemtudománya lett az az ezoterikus vagy szellemi kontextus, melyben dolgoznia kellett: egy út és egy vezető segítség. Steiner munkái nyújtották azt az episztemológiai, kozmológiai és krisztológiai alapot, melyet Robert munkájának folytatásához keresett. Rudolf Steiner vezette el mind Willi Sucher asztroszófus (1902-1985), mind pedig az orosz szofiológus, Valentin Tomberg (1900-1973) munkájához.

1978-tól 1982-ig Robert – miközben folytatta kutatómunkáját – Dornachban volt, Svájcban, a Goetheanumban, ahol elvégzett egy euritmia képzést. (Az euritmia egy új mozgásművészeti forma, melynek kifejlesztése Steiner nevéhez fűződik.) Az euritmia iskola elvégzése óta, tovább folytatva a kutatásokat és előadások tartását olyan témákban, melyek az ezoterikus kereszténység és az asztrológia gyakorlásából születtek, Robert euritmistaként és mozgásterapeutaként él és dolgozik Kinsauban, Münchenhez közel, Németországban.
Ph.D munkáját a zodiákus eredeti tudományos definíciójával kapcsolatban 1974-ben kezdte el írni, amikor elkezdte kutatásait a zodiákus történetéről a British Múzeum könyvtáraiban és a Warburg Institute-ban, Londonban. Ebből egy harminc éves odüsszeia kerekedett. A doktori procedúra befejezésére 2004 decemberében került sor a Lengyel Tudományos Akadémián (a Tudománytörténeti Intézetben), Varsóban.
Robert tartós elkötelezettséggel fordul a csillagok felé, és A zodiákus történetéhez tett hozzájárulásáért Ph.D elismerést kapott. Nemzetközileg elismert oktató. A konferenciákon és workshopokon tartott előadásain keresztül a csillagok élő ismerete szövődik bele a prezentációiba. Amellett, hogy a csillagászat történetének kutatója, Robert az euritmia művészetében képzett mozgásterapeuta is. (Az „euritmia” görög szó gyönyörű, harmonikus mozgást jelent.)
Az euritmia kozmikus aspektusaira fókuszálva, megalapította a Choreocosmos School of Cosmic and Sacred Dance iskolát (Kozmikus és Szent táncok Choreocosmos Iskoláját), és a gyógyító művészet nemes formáját tanítja – az euritmia szent táncát –, illetve a zodiákusi jegyek és a bolygók kozmikus táncait. Azért tanítja ezeket a szent és kozmikus táncokat, hogy megkísélje az égbolt, a Föld, az emberiség és a természet közötti harmónia megteremtését. Choreocosmos workshopokat tart Ausztráliában, Európában és Észak-Amerikában.
Robert társalapítója Karen Rivers-szel együtt a Sophia Foundation of North America-nak, melyen keresztül Robert és Karen zarándokutakat vezet a világ szent helyeire: Törökország 1996; Palesztina 1997; Franciaország 1998; Britannia 2000; Olaszország 2002; Görögország 2004; Egyiptom 2006; India 2008; Grand Canyon 2010. A Szófia Grál Körön keresztül, Robert és Karen szent ünnepeket rendez, melyeket az Isteni Feminitásnak szentelnek.
Robert számos könyv szerzője, beleértve az Asztrológiai forradalmat és a Krisztus és a maja naptárt (melyeket Kevin Dann társszerzővel adtak ki), és a The Mystery, Biography & Destiny of Mary Magdalene (Mária Magdolna misztériuma, biográfiája és sorsa) című könyvet.
Legutóbbi könyvei: Prophecy-Phenomena-Hope: The Real Meaning of 2012 és Cultivating Inner Radiance and the Body of Immortality, előkészületben levő könyve pedig: Astrogeographia (David Bowden társszerzővel). Könyveivel, tanfolyamaival, biográfiájával kapcsolatban további információkat a
www.sophiafoundation.org   www.astrogeographia.org weboldalakon talál.

Karen Rivers 1950-ben született San Rafaelben, Kaliforniában. Vallástörténetet, filozófiát és világirodalmat tanult a Kaliforniai Egyetemen, a Berkeleyen, és B.A.-val végzett. ’Kaliforniai tanítói képesítését’ a Dominikánus Egyetemen szerezte meg. Miután angolt és humán tárgyakat tanított a San Rafael Főiskolán, átvette a Waldorf Tanárképzést a Rudolf Steiner Főiskolán és tanítani kezdett a Marin Waldorf Iskolában is, ahol osztálytanítóként, admiszitrátorként, tanszékvezetőként, kollégium igazgatóként és képviselőként dolgozott. Ezután ’Masters Degree’-t szerzett a Wisdom University-n (Bölcsesség Egyetemen). Jelenleg a Wisdom University-n dolgozik és a New Chartres School (Új Chartres-i Iskola) igazgatója.
1994 szilveszterén Karen társalapítója lett a Sophia Foundation of North America-nek (az Észak-Amerikai Szófia Alapítványnak), és 1995-ben megalapította Chrysalis Productions-t, egy közösségi színházi társaságot gyermekek és szülők számára.

Mint alapító és igazgató öt fő produkcióban vett részt, beleértve Goethe meséjét, A csodálatos liliom és a Zöld kígyó címűt, Howard Pyle a Hold mögötti kertet, Edouart Schure Eleusis szent drámáját, Arthur Maximilian Miller Parsifaljának két feldolgozását és Karen saját munkáját, a A szeretet misztériumát.
Karen belső életét az Isteni Feminitás misztériumának szentelte. Előad és tanít Choreocosmost, kozmikus és szent táncot, az önfejlesztés útjaként "parenting"-et, emberi biográfiát, és olyan tanfolyamokat tart, melyek az ember szellemi életének elmélyítésére és a belső transzformáció munkájára irányulnak. Vezeti a Rosamira Kört, mely a vallások egységének szenteli magát, és a Szófia Grál Kört, mely az Isteni Feminitásnak szenteli tevékenységét. A Sophia Foundationnal való munkájában részt vesz a világ szent helyeire szervezett zarándokutak szervezésében és vezetésében. (Törökország 1996; Palesztina 1997; Franciaország 1998; Britannia 2000; Olaszország 2002; Görögország 2004; Egyiptom 2006; India 2008; Grand Canyon 2010.)
Karen társszerzője a Waldorf Educationnek, egy családi lapnak, szerkesztője és szerzője a Chanticleernek, egy korábban negyedévente megjelenő, Waldorf iskolák számára szóló újságnak, és szerzője a Recommenden Reading List for childrennek (Gyerekeknek ajánlott olvasmányok listája). Egy közösségi kórust is vezet, és jelenleg a doktorátusán dolgozik (Wisdom Studies témában). Karen Nicasioban, Kaliforniában él férjével, Michaellel.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány