Keresztény Hermeticizmus

Keresztény Hermeticizmus

A hermeticizmus felöleli az átalakulás művészetét, az emberi élet és tudat transzformációjának művészetét. „A keresztény hermetikusok az emberiség szellemi életének szívverésére hallgatnak. Nem tudnak másképpen tenni, minthogy a vallás, a tudomány és a művészetek közösségi lelkének és életének védelmezőiként élnek.” (Meditations on the Tarot: A Journey Into Christian Hermeticism, első levél).

A hermeticizmus kifejezés arra a szellemi tradícióra utal, melyet az ősi egyiptomi beavatott, Hermész Triszmegisztosz vezetett be, akitől a Smaragdtábla származik. A Smaragdtábla egy tömör összegzést ad a növekedés és evolúció ősi világnézetéről. A növekedés és evolúció középkori világnézetéről szóló összefoglalás a Tarot Nagy Arkánumában nyer kifejezést, ami szellemi gyakorlatok egész iskolájává fejlődött. Ebben a vonalban mint következő manifesztáció, a keresztény hermeticizmus képvisel egy harmadik lépést a hermetikus tradíció evolúciós spiráljában. A Meditation on the Tarot, melyet a 20. század második felében írtak, egy anoním szerző meditációinak és szellemi élményeinek a gyümölcse, amely a kereszténység és a hermetikus tradíció egy egyedülálló fúzióján keresztül jött létre..

Ez a beavató munka olyan leveleket tartalmaz, melyeket a Tarot Nagy Arkánumának univerzális, archetípusos szimbólumainak szenteltek. Tanítása gyakorlati szellemi gyakorlatokból áll, melyek az emberi lélek mélyebb rétegeinek felébresztéséhez és alapvető szellemi igazságok feltárulásához vezetnek. Ebben a rendkívüli könyvben az Isteni Feminin Háromság misztériuma és a Szentháromság misztériuma (illetve azok összefüggése) elsőként került feltárásra, ami ezt a munkát az új Szófia-impulzus egy sarokkövévé teszi.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány