Choreocosmos

Choreocosmos

Szent tánc

A szent tánc (devocionális euritmia) meditatív mozgás imádságokra és szent szövegekre. Mozdulatokon és szent formákon keresztül, a szív imádságban való megnyílása egy éterikus szövetet sző az individualiáts és a szellemi világ között, ami megerősíti/alakítja a szellemi tevékenység belső területét. A szent tánc egyesíti az individualitás lelkét a tudat magasabb rétegeivel a szeretet kifejezésén keresztül, amely az egész emberen keresztül nyilvánul meg. A szent tánc, akár egyedül, akár közösségileg gyakorolják, azt szolgálja, hogy az ember megnyíljon a létezés szellemi és vallásos dimenziói felé.

A kapcsolódó tanulmányanyag a Valentin Tomberg által tanított Imádságsorozat, melyet Robert Powell szent táncban fejlesztett tovább. A Study material for Prayer Sequence részletes leírást ad mind a tíz imádság mozdulatsoráról. Beszerezhető: www.sophiafoundation.org-on keresztül. (Jelenleg fordítjuk magyar nyelvre.)

Kozmikus tánc

A kozmikus tánc (kozmikus euritmia) azon ősi templomi táncok megújítása, melyeken keresztül a tanítványokat megtanították a Földanyához kapcsolódó elemek misztériumára, a Kozmikus Lélekkel összefüggő bolygók misztériumára, és végül a zodiákus misztériumára, mely a Világszellemhez tartozik

„A kozmikus és szent táncok iskolája” bevezető kurzusa a kozmikus tudatosság ezen három szintjére vezet be a négy elemen, a hét bolygón, és a tizenkét zodiákusi jegyen keresztül, ami az ember „testével, lelkével és szellemével” függ össze. 12 + 7 + 4 = 23, ami azt jelenti, hogy 23 forma (koreográfia) van, mindegyik a megfelelő zenével és mozdulatokkal, melyeket a kozmikus tánc alapjaként lehet megtanulni.

A haladó kurzus a bolygók és a zodiákus táncát az égbolt kozmikus szőnyegének élő tapasztalásává változtatja, és kifejezésre juttatja a bolygók kapcsolatát a zodiákus jegyeivel. Ez 84 lehetőséget takar (7 x 12 = 84) a hét bolygót a zodiákus mind a tizenkét jegyében figyelembe véve. A kozmikus táncon keresztül lehetségessé válik mélyebb kapcsolatba lépni a Földdel, a bolygókkal és a zodiákussal, és így Szófiával, a Kozmosz Lelkével. A kozmikus euritmia arra törekszik, hogy elvezesse az embert a Szférák Harmóniájának megtapasztalásához, mely „kozmikus kommunióban” kulminál.

A kapcsolódó tanulmányanyag, Study Material for the Cosmic Dances of the Zodiac,, amely leírja a tizenkét jegyet a csillagokkal való kapcsolatukban, meditációs anyagot ad, és körvonalazza a zodiákusi formákat és mozdulatokat a kozmikus táncban szövegesen és ábrák segítségével. Beszerezhető: www.sophiafoundation.org-on keresztül.

A Cosmic Dances of the Planets a bolygókhoz kapcsolódó formákat és mozdulatsorokat írja le a Cosmic Dances of the Zodiachoz hasonlóan. Szintén a www.sophiafoundation.org-on keresztül szerezhető be.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány