Asztroszófia --> Asztroszófia

Asztroszófia

A Szófia Alapítványok azért jöttek létre és azért léteznek, hogy elősegítsék Szófia új korának és az annak megfelelő szeretet és bölcsesség kultúrájának, a Világ Rózsájának a létrejöttét, melyet Daniel Andrejev és más szellemi tanítók előre jeleztek. A Szófia Alapítvány munkájának egyik része annak a bölcsességnek a felismerése, amely a csillagokban, Asztro-Szófiában (asztroszófiában) nyer kifejezést, és amely korunkban ébred fel válaszul Szófia közeledésére. Szófia az Isteni Bölcsesség hordozója, ahogy Krisztus az Isteni Szereteté.

A csillagos magasságokból felénk közeledő Isteni Szófia által inspirált asztroszófia tudatunkat a csillagos égben működő bölcsesség felé irányítja. Ez a csillagos ég felöleli az egész naprendszert, a zodiákus jegyeinek hátterével, és ezen túl, az egész galaxist. A galaktikus birodalmat Daniel Andrejev „univerzumunk magasságainak” nevezte – ahonnan Szófia már elindult alászálló útján a mi világunk felé. Szófia figyelmünket nem csak a magasságok csillagmisztériumai felé irányítja, hanem azok felé a kozmikus misztériumok felé is, melyek Krisztus kétezer évvel ezelőtti megváltó tetteivel függnek össze

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány