"A szeretet és bölcsesség kúltúrájának megteremtése szolgálatában"

A Magyarországi Égi Szófia Alapítvány a világszerte megalakuló Szófia Alapítványok magyarországi tagja. A Szófia Alapítványok munkája az egyes emberek szellemi fejlődését, és Szófia, az Isteni Bölcsesség világszintű ismeretét szeretné elősegíteni. A Szófia Alapítványok non-profit, fejlesztő és kulturális alapítványok, melyek Szófia Isteni Lényének impulzusát segítik megtestesülni a Földön. Az alapítványok munkája sokféle formában nyilvánul meg, melyek mindegyike az isteni szeretetet és bölcsességet próbálja megjeleníteni az emberek között. A Szófia Alapítványok tevékenységének szívében az ember szellemi világgal való kapcsolatának elmélyítése, a belső transzformáció munkája, az ember minden élőlény iránti érzékenységének növelése, a természettel való tudatos együttélés, a belső és a világbéke megteremtése, és szellemi közösség kialakítása áll. Meghívjuk Önt is, hogy ismerje meg céljainkat és tevékenységünket.A Szófia Alapítványok céljai:

- A filozófiát, vallást, tudományt és művészeteket integráló Isteni Bölcsesség mélyebb megértését elősegíteni.
- Hidat képezni a különböző kultúrák és tradíciók között az egységes emberiség mint világközösség víziójának irányában.
- Növelni az emberi érzékenységet minden élőlény és az egész természet felé.
- Kiterjeszteni az emberi tudatosságot azáltal, hogy az emberi törekvés az univerzális és örök igazságokkal harmóniába kerül.
- Fogadóedényt teremteni Szófia útjához és megjelenítéséhez tanuláson, imádságon, meditáción és közösségi ünneplésen keresztül.
- Egyesülni az Isteni Szófia missziójával a béke megteremtésének szolgálata által.
- Éltetni az Isteni Szeretetet, amely átitatja, átszövi az egész univerzumot, és ami a teremtés lényegét és forrását jelenti.

A Magyarországi Égi Szófia Alapítvány alapító okiratának Preambuluma

"Alulírott Alapító jelen okirat aláírásával tartós és közérdekű célra, nyitott alapítványt hoz létre.
Az alapítvány a Szófia szellemi lényhez való kapcsolódás eszközeként, a nemzetközi életben létrejövő Szófia közösségek magyar képviselőjeként alkotja meg követendő útját az Isteni Bölcsesség működő lényéhez.
["Szófia" arra a szellemi lényre utal, akiről (többek között) Rudolf Steiner, Valentin Tomberg, Vlagyimir Szolovjov, Szergej Bulgakov, Pavel Florenszkij és Robert Powell ír munkáiban]"

A teljes alapító okirat az alapítvány székhelyén tekinthető meg.

Copyright © 2012, Magyarországi Égi Szófia Alapítvány